1 de gen. 2009

Records sense memòria

Aquest és el títol del llibre publicat per Lorenzo Galiana Gallach, presentat el darrer dia 17 de desembre, i que tracta de les memòries de son pare, malalt d'alzheimer, tot i reconstruint els sues records desordenats. La novel·la és l' homenatge d'un fill a son pare, com bé diu "un deute d'afecte", i una lluita contra l'oblit, contra la maledicció de l'Alzheimer. Al llarg del llibre el fill va recuperant la figura de son pare (narrador d'una València de posguerra i del canvis polítics amb la caiguda de la Dictadura) i la seua identificació. I estic totalment d'acord amb les seues paraules: "Aquesta maleïda malaltia no comença quan no recordes quelcom sinó quan oblides que ja ho hi recordes".