1 de març 2016

UN INSTITUT PER AL SEGLE XXI

Després de moltes reflexions i amb molta il·lusió he decidit presentar una candidatura per a la renovació d'equips directius per al període 2016-2020.
L'equip que encapçale, vol donar una empenta dinamitzadora que creguem absolutament necessària. I necessària per a què?
El nostre interés últim és l'alumnat, però sense una col·laboració intensa i constant de la resta de la comunitat educativa, aquesta finalitat última es veu poc implicada.
Així pretenem aconseguir amb la nostra gestió que l'aprenentatge siga la base en el respecte mutu, tant entre l'alumnat com entre el professorat i entre administració i serveis, i totes les interaccions que se'n deriven.

El nostre projecte té com a pilars fonamentals la igualtat, l'atenció a la diversitat, l'obertura (més encara) al nostre entorn, la millora de les ferramentes TIC, la millora de la qualitat i del rendiment acadèmic i, com a fonament imprescindible, la convivència en el respecte davant dels reptes que ens imposa aquesta societat.
L'equip està format per persones amb experìència i la mateixa il·lusió per millorar tots aquells aspectes que entre tots considerem que faran del nostre institut un centre de referència.

Podeu consultat el projecte en aquestos  enllaços: