9 de març 2009

Declaració sobre les prioritats de la lluita contra l'Alzheimer

Sembla que la comunitat internacional ha escoltat les demandes de les diferents associacions que lluiten contra aquesta malaltia:

El Parlament Europeu,

- Atés l'article 116 del seu Reglament,

A. Tot i considerant que la malaltia d'Alzheimer afecta en l'actualitat a 6,1 milions d'europeus i que aquesta xifra es duplicarà o triplicarà d'ací a 2050 amb l'envelliment de la població,

B. Tot i considerant que aquesta malaltia representa la primera causa de dependència,

C. Tot i considerant que als àmbits de la investigació, la prevenció i la protecció social és primordial un compromís polític,

1. Demana a la Comissió, al Consell i als Governs dels Estats membres que reconeguen la malaltia d'Alzheimer com a prioritat en matèria de salut pública europea i desenvolupen un pla d'acció europeu per tal de promoure:

  • La investigació panaeuropea sobre les causes, la prevenció i el tractament de la malaltia de l'Alzheimer, millor la diagnosi precoç.
  • Simplificar els tràmits per als malalts i aquells que els atenen, i millorar la seua qualitat de vida.
  • Promoure el paper de les associacions d'Alzheimer i recolzar-les d'una manera regular.

2. Encomana al seu President que transmeta la present Declaració, acompanyada del nom dels sotasignants, a la ó,a Comisión, al Consell i las Governs dels Estats membres, així com a les autoriatats nacionals, regionals i locals pertinents.