14 de des. 2007

Lamentable

Alguns polítics no tenen clar que les administracions públiques han d'estar al servei dels ciutadans i ciutadanes, no a l'inrevés. La llei de Depèndencia al País Valencià no s'aplica, i encara estem esperant -unes 25.000 famílies- les ajudes que preveu. Si estan fetes les ressolucions dels expedients i estan els diners, per què no arriben als malalts? La resposta -o la pilota- o se la passen els responsables de les admninistración autonòmiques i estatals. Signatura? Finançament insuficient? Són només excuses que no podem acceptar i no han d'aprofitar aquest tema com un element de l'enfrontamen polític entre les dues administracions. La premsa diu que "hi ha voluntat política de les dues parts per tal de tancar l'assumpte abans que finalitze l'any". Un regal de Nadal? No. Un dret que ens correspon als ciutadans